URK
Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności

 Centrum Innowacji i Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności to jednostka ogólnouczelniana Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wspierająca środowiska naukowe oraz otoczenie gospodarcze poprzez kompleksowe podejście do badań i produkcji żywności – począwszy od analizy surowców, poprzez zaprojektowanie nowego produktu lub procesu produkcyjnego w laboratoriach, przeniesienie wyników badań do skali półtechnicznej, produkcję i analizę innowacyjnego produktu, po optymalizację warunków przechowywania i gospodarkę odpadami.

 Zaplecze techniczne badawczo-rozwojowe Centrum Innowacji i Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności obejmuje specjalistyczne:

  •  pracownie technologiczne: piekarsko-ciastkarską, technologii mięsa i ryb, minibrowar ze śrutownią, pracownię sensoryczną,
  • laboratoria: mikrobiologii żywności i bezpieczeństwa mikrobiologicznego, analityczne, HPLC MS-MS, technologii przetwarzania odpadów,
  • pracownię procesów podstawowych wyposażoną, m.in. w ekstruder dwuślimakowy wraz z przystawką teksturującą do białek, ekstraktor CO2 w stanie nadkrytycznym, suszarkę rozpyłową, wyparkę próżniową, liofilizator, maszynę wielozadaniową, urządzenie do utrwalania żywności metodą wysokich ciśnień.

 Centrum Innowacji i Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności dysponuje również specjalistycznymi laboratoriami umożliwiającymi współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi i badawczymi. W ich skład wchodzą między innymi laboratorium wysokospecjalistycznych technik analitycznych (wyposażone w analizator zapachów), technologii soków, napojów i win, technologii przetwórstwa mleka, pracownia gastronomiczna, pracownia bioprocesów, laboratorium fizycznych modyfikacji (wyposażone w stanowiska do utrwalania żywności za pomocą pulsacyjnego pola elektrycznego oraz promieniowania elektromagnetycznego), laboratorium suszarnicze i odzyskania substancji prozdrowotnych oraz laboratorium sortowania, konfekcjonowania, pakowania i znakowania surowców.

 Centrum Innowacji i Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności oferuje współpracę w obszarze zagadnień związanych z żywieniem człowieka z wykorzystaniem zaplecza zespołu pracowni nutrigenomiki, proteomiki, histologicznej i komórek pierwotnych.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie